Kortfristet gæld

Læs her om kontering af kortfristet gæld

Kontering af kortfristet gæld

Kortfristede gældsforpligtelser er defineret som forpligtelser, hvor tidspunktet for betaling samt beløbet er kendt, og betaling forfalder inden for et år.

Kortfristede gældsforpligtelser opstår som følge af tidsmæssige forskydninger i levering og betaling. For en stor del af disse vil registreringen skulle ske på baggrund af købsaftalen. Leveringen af den givne service eller ydelse til institutionen vil udgøre den entydige dokumentation, der er nødvendig for, at posten skal medtages som gæld i regnskabet.

Kortfristet gæld omfatter følgende standardkonti:

93. Igangværende arbejder for fremmedregning, forpligtelser
94. Feriepengeforpligtelser
95. Gæld vedrørende køb af varer og tjenesteydelser
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser
97. Anden kortfristet gæld
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti
99. Adviseringer