76 Hensættelser

Læs her om kontering af hensættelser

Kontering af hensættelser

På standardkonto 76 ”Hensættelser” konteres:

  • 76.16 Hensættelser til resultatløn og frivillig fratræden mv.
  • 76.17 Hensættelser