26 Finansielle omkostninger

Læs her om kontering af finansielle omkostninger

Kontering af finansielle omkostninger

På standardkonto 26 konteres følgende finansielle omkostninger:

 • 26.02 likviditetsreguleringer
 • 26.20 renteudgifter SKB FF4
 • 26.30 renteudgifter SKB FF7
 • 26.40 renteudgifter SKB
 • 26.50 prioriteter
 • 26.60 fordelte emissionskurstab
 • 26.70 løbende indeksering
 • 26.80 morarenter og gebyrer til andre offentlige myndigheder
 • 26.81 morarenter og gebyrer til leverandører
 • 26.90 øvrige renteudgifter
 • 26.91 tab/gevinst ved udlån
 • 26.92 tab/gevinst ved køb af værdipapirer
 • 26.93 tab/gevinst finansielle aktiver (emission)
 • 26.94 værdiforskelle i nominel værdi af afdrag og indbetalt afdragsprovenu

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.