25 Finansielle indtægter

Læs her om kontering af finansielle indtægter.

Kontering af finansielle indtægter

På standardkonto 25 konteres følgende finansielle indtægter: 

 • 25.02 likviditetsreguleringer
 • 25.20 renteindtægter SKB
 • 25.30 renteindtægter SKB FF7
 • 25.40 øvrige pengeinstitutter
 • 25.50 udlån
 • 25.60 værdipapirer
 • 25.70 udbytter
 • 25.80 morarenter og gebyrer
 • 25.90 øvrige renteindtægter
 • 25.91 værdiforskelle i nominel værdi af afdrag og indbetalt afdragsprovenu
 • 25.92 værdiforskelle, solgte værdipapirer
 • 25.93 værdiforskydning af finansielle aktiver
 • 25.94 værdiforskydning, optagne lån/gæld

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.