59 Værdipapirer, afgange

Læs her om kontering af værdipapirer, afgange

Kontering af værdipapirer, afgange

Blandt værdipapirer klassificeres investeringer i obligationer, pantebreve mv. Aktiverne skal bære bestemt for vedvarende eje eller have en løbetid på mindst ét år.
 
Der anvendes en separat standardkonto til at vise afgangen, fordi den budgetteres på udgiftsbaserede bevillinger på bevillingslovene. Efter det udgiftsbaserede princip betragtes hele salgssummen for et værdipapir som en indtægt (staten modtager likvider midler). Omvendt betragtes en tilgang ved køb af nye værdipapirer som en udgift. 
 
På bevillingslovene budgetteres indtægter og udgifter på forskellige standardkonti, og derfor må anskaffelse og salg af værdipapirer adskilles på to forskellige standardkonti (58 og 59).
 
Følgende værdipapirer registreres på standardkonto 59:

  • Børsnoterede indeksobligationer
  • Andre børsnoterede obligationer
  • Ikke-børsnoterede obligationer
  • Pantebreve
  • Andre værdipapirer
  • Aktier, andelsbreve o.l.
  • Kapitalindskud

På standardkonto 59 ”Værdipapirer, afgange” konteres:

  • 59.02 obligationer alle – afgang
  • 59.03 aktier og andelsbreve og lignende – afgang
  • 59.04 kapitalindskud - afgang

En eventuel forskel mellem den nominelle værdi af værdipapiret og salgssummen ved afhændelsen, registreres under konto 25.92 ”Værdiforskelle – solgte værdipapirer”.  

 

Se beskrivelsen af kontiene nedenfor:

Kontoen omfatter afhændelse af almene boligobligationer.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages kreditposteringer ved afgange, det vil sige, når staten sælger eller overdrager almene boligobligationer. Kontoen anvendes kun af Danmarks Nationalbank.

Kontoen omfatter afhændelse af værdipapirer såsom børsnoterede obligationer samt pantebreve.
 
Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages kreditposteringer ved afgange, det vil sige, når staten sælger eller overdrager obligationer.

Kontoen omfatter afhændelse af aktier og andelsbreve.
 
Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages kreditposteringer ved afgange, det vil sige, når staten sælger eller overdrager aktier og andelsbreve.

Kontoen omfatter afhændelse af kapitalindskud.
 
Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages kreditposteringer ved afgange, det vil sige, når staten sælger eller overdrager kapitalindskud.