58 Værdipapirer, tilgange

Læs her om kontering af værdipapirer, tilgange

Kontering af værdipapirer, tilgange

Blandt værdipapirer klassificeres investeringer i obligationer, pantebreve mv. Aktiverne skal bære bestemt for vedvarende eje eller have en løbetid på mindst ét år.
 
Følgende værdipapirer registreres på standardkonto 58:

 • Børsnoterede indeksobligationer
 • Andre børsnoterede obligationer
 • Ikke-børsnoterede obligationer
 • Pantebreve
 • Andre værdipapirer
 • Aktier, andelsbreve o.l.
 • Kapitalindskud

På standardkonto 58 "Værdipapirer, tilgange" konteres:

 • 58.11 Almene boligobligationer – tilgang
 • 58.12 obligationer alle - tilgang
 • 58.13 aktier og andelsbreve og lignende - tilgang
 • 58.14 kapitalindskud - tilgang
 • 58.21 Almene boligobligationer – kursreguleringer
 • 58.22 obligationer alle - kursreguleringer
 • 58.23 aktier og andelsbreve - kursregulering
 • 58.24 kapitalindskud - af-, ned- og opskrivninger
 • 58.32 obligationer alle - primokorrektion
 • 58.33 aktier og andelsbreve - primokorrektion
 • 58.34 kapitalindskud - primokorrektion
 • 58.42 obligationer alle - flytning mellem bogføringskredse
 • 58.43 aktier og andelsbreve - flytning mellem bogføringskredse
 • 58.44 kapitalindskud - flytning mellem bogføringskredse
 • 58.58 Obligationer - opkøbskurstab/gevinst
 • 58.59 Almene boligobligationer – opkøbskurstab/gevinst

En eventuel forskel mellem den bogførte værdi værdipapirerne og det likvide beløb, som udbetales til sælger, registreres under konto 26.92 "Tab/gevinst ved køb af værdipapirer".