56 Emissionskurstab, tilgange

Læs her om kontering af emissionskurstab, tilgange

Kontering af emissionskurstab, tilgange

Standardkontoen "Emissionskurstab, tilgange" (udgiftskonto) omfatter dels kurstab (-gevinst) i forbindelse med optagelse af såvel kortfristede som langfristede statslån, og dels nedbringelse af registrerede kurstab (-gevinst) i forbindelse med genudlån af statslån.

Følgende emissionskurstab og (-gevinster) registreres under standardkonto 56 "Emissionskurstab, tilgange":

  • emissionskurstab (-gevinst), indenlandske statslån
  • emissionskurstab (-gevinst), udenlandske statslån
  • fordelte emissionskurstab (-gevinst), genudlån af statslån

På standardkonto 56 "Emissionskurstab, tilgange" konteres:

  • 56.16 emissionskurstab alle - tilgange
  • 56.18 emissionskurstab alle - af-, ned- og opskrivninger
  • 56.20 emissionskurstab alle - primokorrektioner
  • 56.22 emissionskurstab alle - flytning mellem bogføringskredse

En eventuel forskel mellem den værdi emissionskurstabet bogføres med og det likvide beløb som udbetales, registreres under konto 26.93 "Tab/gevinst finansielle aktiver (emissionskurstab)".

Se beskrivelsen af kontiene nedenfor:

Kontoen må kun anvendes af Statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank.

Kontering på denne standardkonto vil påvirke balancen, således at en debetsaldo vil opskrive aktivernes værdi på balancen.

Kontoen må kun anvendes af Statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank.
 
Kontoen er en aktivkonto, som ikke anvendes med de nuværende udgiftsbaserede regnskabsregler for opgørelsen af emmissionskurstab (-gevinst). Hvis disse regnskabsregler ændres, er kontoplanen forberedt på at kunne håndtere værdireguleringer af emmissionskurstab (-gevinst).

Kontoen må kun anvendes af Statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank.
 
Kontoen anvendes ved primoregulering af emissionskurstab i forbindelse med eventuelle fremtidige ændringer af regnskabsprincip.
 
Modkontoen er regnskabskonto 74.47 "Modkonto til flytning mellem bogføringskredse/primokorrektioner - finansielle aktiver".

Kontoen må kun anvendes af Statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank.
 
Kontoen skal kun anvendes, hvis det bliver nødvendigt at flytte emissionskurstab fra én bogføringskreds til en anden.

Hvis institutionen foretager ovenstående postering, skal den sikre sig, at der bliver foretaget en tilsvarende postering med modsat fortegn i en anden bogføringskreds i samme regnskabsperiode.