55 Statslige udlån, afgange

Læs her om kontering af statslige udlån, afgange

Kontering af statslige udlån, afgange

Til udlån og andre tilgodehavender hører statslige udlånsordninger, hvor institutionen bærer den økonomiske risiko ved engagementerne. Administrationen kan dog være henlagt til en anden myndighed. Aktiverne skal bære bestemt for vedvarende eje eller have en længere løbetid end ét år.
 
Der anvendes en separat standardkonto til at vise afgangen, fordi den budgetteres på udgiftsbaserede bevillinger på bevillingslovene, og efter det udgiftsbaserede princip er modtagne afdrag på udlån en indtægt (staten modtager likvider midler). Omvendt er en tilgang ved udbetaling af nye udlån en udgift.
 
På bevillingslovene budgetteres indtægter og udgifter på forskellige standardkonti, og derfor må låneoptagelse og afdrag på den indenlandske statsgæld adskilles på to forskellige standardkonti (54 og 55).
 
En eventuel forskel mellem den bogførte værdi af udlånet og den værdi det afdrages med, registreres under konto 25.91 "Værdiforskelle - indbetalt afdrag".
 
Afgang, det vil sige modtagne afdrag på følgende udlånstyper, registreres under standardkonto 55 "Statslige udlån, afgange":

  • Udlån med pant i fast ejendom. Der er tale om udlån, for hvilke der på udlånstidspunktet er aftalt renteafdragsforpligtelser, og som er sikret ved pantebreve med staten som oprindelig kreditor.
  • Udlån uden pant i fast ejendom. Der er tale om andre udlån, for hvilke der på udlånstidspunktet er aftalt rente og afdragsforpligtelser.
  • Rente- og afdragsfri udlån. Der er tale om ydelser, der reelt er tilskud, men hvor der formelt er forbehold om tilbagebetaling.
  • Andre udlån. Der er tale om udlån, hvor betaling af renter og afdrag afhænger af debitors fremtidige driftsresultat (kapitalindskudslignende udlån).

På standardkonto 55 "Statslige udlån, afgange" konteres:

  • 55.12 udlån alle - afgang
  • 55.13 Nedskrivning på studielånstilskud
  • 55.14 Afgangsførte restante studielån
  • 55.18 udlån - værdireguleringer - afgang
  • 55.19 Modkonto til afgangsførte restante studielån