55 Statslige udlån, afgange

Læs her om kontering af statslige udlån, afgange

Kontering af statslige udlån, afgange

Til udlån og andre tilgodehavender hører statslige udlånsordninger, hvor institutionen bærer den økonomiske risiko ved engagementerne. Administrationen kan dog være henlagt til en anden myndighed. Aktiverne skal bære bestemt for vedvarende eje eller have en længere løbetid end ét år.
 
Der anvendes en separat standardkonto til at vise afgangen, fordi den budgetteres på udgiftsbaserede bevillinger på bevillingslovene, og efter det udgiftsbaserede princip er modtagne afdrag på udlån en indtægt (staten modtager likvider midler). Omvendt er en tilgang ved udbetaling af nye udlån en udgift.
 
På bevillingslovene budgetteres indtægter og udgifter på forskellige standardkonti, og derfor må låneoptagelse og afdrag på den indenlandske statsgæld adskilles på to forskellige standardkonti (54 og 55).
 
En eventuel forskel mellem den bogførte værdi af udlånet og den værdi det afdrages med, registreres under konto 25.91 "Værdiforskelle - indbetalt afdrag".
 
Afgang, det vil sige modtagne afdrag på følgende udlånstyper, registreres under standardkonto 55 "Statslige udlån, afgange":

  • Udlån med pant i fast ejendom. Der er tale om udlån, for hvilke der på udlånstidspunktet er aftalt renteafdragsforpligtelser, og som er sikret ved pantebreve med staten som oprindelig kreditor.
  • Udlån uden pant i fast ejendom. Der er tale om andre udlån, for hvilke der på udlånstidspunktet er aftalt rente og afdragsforpligtelser.
  • Rente- og afdragsfri udlån. Der er tale om ydelser, der reelt er tilskud, men hvor der formelt er forbehold om tilbagebetaling.
  • Andre udlån. Der er tale om udlån, hvor betaling af renter og afdrag afhænger af debitors fremtidige driftsresultat (kapitalindskudslignende udlån).

På standardkonto 55 "Statslige udlån, afgange" konteres:

  • 55.12 Udlån alle - afgang
  • 55.13 Nedskrivning på udlån
  • 55.14 Afgangsførte udlån til inddrivelse
  • 55.18 Udlån - værdireguleringer - afgang
  • 55.19 Modkonto til afgangsførte 55.14 Afgangsførte udlån til inddrivelse

Se beskrivelsen af kontiene nedenfor:

På "Udlån - afgange" registreres afgange på udlånssiden.
 
Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages kreditposteringer ved afgange i udlån, det vil sige, når staten modtager afdrag fra låntager.

Kontoen anvendes til bogføring af nedskrivning på debitorer vedrørende udlån, herunder udlån, der er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden. De bogførte nedskrivninger kan aflæses af kreditsaldoen på kontoen.

Ved opgørelsen af den samlede debetsaldo på 54.17 minus den samlede kreditsaldo på 55.13, kan man aflæse den reelle værdi(kursværdien) af de overdragne fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden.

Kontoen anvendes til en periodisk registrering af afgangsførte restante udlån.

Den løbende registrering af afgange på udlån bogføres på ”konto 55.12 Udlån afgang”. Registreringen på konto 55.14 er derfor en periodisk registrering, hvor de periodiske afgange af restante udlån bogføres.

Bogføringen på kontoen udgør således en delmængde af den registreringer, der ellerede er foretaget på konto 55.12.

Alle registreringer på konto 55.14 modkonteres på konto 55.19.

Kontoen må kun anvendes af Statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank.
 
På kontoen registreres afgange (afdrag) af indekserede værdier for indekseret genudlån.

Kontoen anvendes som modkonto til registreringer på konto 55.14.