54 Statslige udlån, tilgange

Læs her om kontering af statslige udlån, tilgange

Kontering af statslige udlån, tilgange

Til udlån og andre tilgodehavender hører statslige udlånsordninger, hvor institutionen bærer den økonomiske risiko ved engagementerne. Administrationen kan dog være henlagt til en anden myndighed. Aktiverne skal bære bestemt for vedvarende eje eller have en løbetid på mindst ét år.
 
Følgende udlånstyper registreres under standardkonto 54 "Statslige udlån, tilgange":

 • Udlån med pant i fast ejendom. Der er tale om udlån, for hvilke der på udlånstidspunktet er aftalt rente afdragsforpligtelser, og som er sikret ved pantebreve med staten som oprindelig kreditor.
 • Udlån uden pant i fast ejendom. Der er tale om andre udlån, for hvilke der på udlånstidspunktet er aftalt rente og afdragsforpligtelser.
 • Rente- og afdragsfri udlån. Der er tale om ydelser, der reelt er tilskud, men hvor der formelt er forbehold om tilbagebetaling.
 • Andre udlån. Der kan fx være tale om udlån, hvor betaling af renter og afdrag afhænger af debitors fremtidige driftsresultat.

Derimod registreres kapitalindskud ikke længere under udlån, men derimod under standardkonto 58 værdipapirer.
 
På standardkonto 54 "Statslige udlån, tilgange" konteres:

 • 54.16 Udlån alle - tilgang
 • 54.17 Restante studielånstilskud til inddrivelse
 • 54.18 Udlån alle - værdireguleringer - tilgang
 • 54.19 Modkonto til restante studielånstilskud til inddrivelse 
 • 54.20 Udlån alle - primokorrektion
 • 54.22 Udlån alle - flytning mellem bogføringskredse
 • 54.24 Tilsagn om udlån med og uden pant

En eventuel forskel mellem den værdi udlånet bogføres med og det likvide beløb som udbetales til låntager, registreres under konto 26.91 "Tab/gevinst ved udlån".