53 Statsforskrivninger

Læs her om kontering af statsforskrivninger

Kontering af statsforskrivninger

For institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger, udtrykker værdien af statsforskrivningen udsvingsgrænsen for institutionen akkumulerede negative overskud.

På standardkonto 53 ”Statsforskrivninger” konteres:

  • 53.17 Statsforskrivning – (omkostningsbaseret)

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

For at sikre at en institution ikke får en negativ egenkapital i forbindelse med bevillingsreformen, placeres statsforskrivningen under institutionens finansielle anlægsaktiver. Modposten hertil er regnskabskonto 70.12 ”Reguleret egenkapital”.

Statsforskrivningen fastsættes svarende til de tilladte negative udsving for det overførte overskud på egenkapitalen. Statsforskrivningen fastsættes i udgangspunktet svarende til 5 procent af bruttoomkostningerne for statsvirksomheder og 2 procent for institutioner med driftsbevilling i det finansår, hvor institutionen bliver omfattet af bevillingsreformen. For hovedparten af institutionerne er det således bruttoomkostningerne i 2007, der udgør grundlaget for beregningen af statsforskrivningen.

53.17
Statsforskrivning
70.12
Reguleret egenkapital
D K D K
xxx       xxx

Statsforskrivningen kan ikke ændres, selv om bevillingen løbende bliver justeret i efterfølgende finansår. Statsforskrivningen kan heller ikke ændres i forbindelse med ressortomlægninger mv., med mindre der foreligger en godkendelse fra finansministeriets side.

Statsforskrivningen opgøres samlet for den virksomhedsbærende hovedkonto, hvilket som regel vil være identisk med alle de bogføringskredse (normalt kun 1) under virksomheden, som har omkostningsbaserede bevillinger. Statsforskrivningen kan således være beregnet på grundlag af mange hovedkonti og endnu flere underkonti på finansloven. Institutionen behøver ikke at opsplitte bogføringen af statsforskrivningen på alle de delregnskaber, der svarer til de pågældende underkonti. Det er tilstrækkeligt, at statsforskrivningen bogføres samlet på delregnskabet vedrørende underkonto 10 på virksomhedens mest centrale hovedkonto.