29 Ekstraordinære omkostninger

Læs her om kontering af ekstraordinære omkostninger

Kontering af ekstraordinære omkostninger

På standardkonto 29 konteres følgende ekstraordinære omkostninger:

  • 29.05 ekstraordinære omkostninger

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på følgende bevillingstyper:

driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Kontoen indeholder udgifter, der stammer fra begivenheder, som ligger uden for institutionens kontrol og klart adskiller sig fra aktiviteter, som vedrører institutionens målopfyldelse, og som ikke ventes at være tilbagevendende.
 
Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.