28 Ekstraordinære indtægter

Læs her om kontering af ekstraordinære indtægter.

Kontering af ekstraordinære indtægter

På standardkonto 28 konteres følgende ekstraordinære indtægter:

  • 28.05 ekstraordinære indtægter

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på følgende bevillingstyper:

driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Kontoen indeholder indtægter, der stammer fra begivenheder, som ligger uden for institutionens kontrol og klart adskiller sig fra aktiviteter, som vedrører institutionens målopfyldelse, og som ikke ventes at være tilbagevendende. 

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.