Ekstraordinære poster

Læs her om kontering af ekstraordinære poster

Kontering af ekstraordinære poster Ekstraordinære poster omfatter henholdsvis ekstraordinære indtægter og ekstraordinære udgifter.

Ekstraordinære poster omfatter transaktioner foranlediget af forhold, der ligger uden for institutionens kontrol og klart adskiller sig fra aktiviteter, som vedrører institutionens målopfyldelse og som ikke ventes at være tilbagevendende.

Ekstraordinære poster omfatter følgende standardkonti:

28. Ekstraordinære indtægter 
29. Ekstraordinære omkostninger