74 Fri egenkapital

Læs her om kontering af fri egenkapital

Kontering af fri egenkapital

Ved årets afslutning foretages en automatisk nulstilling af samtlige driftskonti i de enkelte institutioners regnskabssystemer (nulstilling af finans), samtidig med at den samlede nettosaldo på driftskonti overføres til den frie egenkapital. Den samlede saldofremføring sker til konto 74.11 Egenkapital.

Under den frie egenkapital er endvidere samlet en række konti i relation til årets resultatdisponering på henholdsvis det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede område.

Der er følgende konti under den frie egenkapital:

 • 74.03 Modkonto til resultatdisponering
 • 74.06 Reguleret overført overskud
 • 74.07 Overført overskud. Gebyrvirksomhed
 • 74.11 Egenkapital
 • 74.12 kontoændringer; egenkapitalen
 • 74.13 Bortfald af overført overskud; egenkapitalen
 • 74.14 Afregning vedr. egenkapitalen
 • 74.15 Mellemværende vedr. egenkapitalen
 • 74.21 Årets afskrivninger - udgiftsbaseret bevilling
 • 74.26 Forskel mellem salgsværdi og gevinst/tab (anlægsaktiver) - udgiftsbaseret bevilling
 • 74.61 Likviditetstildeling, selvstændig likviditet
 • 74.62 Øvrige likviditetsafregninger vedrørende selvstændig likviditet
 • 74.64 Udsaldering SKB FF1 konti
 • 74.66 Udsaldering DN konti til FM
 • 74.68 Likvide overførsler indenfor et pengeforsyningsområde  
 • 74.71 Neutralisering af akkumuleret videreført overskud, udgiftsbaserede driftsbevillinger
 • 74.72 Akkumuleret videreført overskud, udgiftsbaserede driftsbevillinger 
 • 74.80 Mellemregning lokale systemer
 • 74.90 Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område
 • 74.91 Afvigelse mellem bevilling og regnskab, udgiftsbaserede område
 • 74.92 Kontoændringer, udgiftsbaserede område
 • 74.93 Bortfald, udgiftsbaserede område
 • 74.94 Bevillingstekniske omflytninger, udgiftsbaserede område

Nedenfor er kontiene opdelt på 4 overordnede grupper af regnskabskonti:

 1. Konti vedrørende resultatdisponering for det omkostningsbaserede område
 2. Konti vedrørende resultatdisponering for det udgiftsbaserede område
 3. Konti vedrørende resultatdisponering for de udgiftsbaserede driftsbevillinger  
 4. Øvrige konti

1. Konti vedrørende resultatdisponering på det omkostningsbaserede område

Under denne hovedgruppe er samlet en række egenkapitalkonti, der alle vedrører resultatdisponeringen på det omkostningsbaserede område. Der er tale om følgende regnskabskonti:  

 • 74.03 modkonto til resultatdisponering
 • 74.06 reguleret overført overskud
 • 74.07 overført overskud. Gebyrvirksomhed
 • 74.11 Egenkapitalen
 • 74.12 kontoændringer; egenkapitalen
 • 74.13 Bortfald af overført overskud; egenkapitalen
 • 74.14 Afregning vedr. egenkapitalen
 • 74.15 Mellemværende vedr. egenkapitalen

2. Konti vedrørende resultatdisponering for det udgiftsbaserede område

Denne hovedgruppe omfatter egenkapitalkonti vedrørende resultatdisponeringen på det udgiftsbaserede område og omfatter følgende regnskabskonti:  

 • 74.90 Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område 
 • 74.91 Afvigelse mellem bevilling og regnskab, udgiftsbaserede område 
 • 74.92 Kontoændringer, udgiftsbaserede område 
 • 74.93 Bortfald, udgiftsbaserede område
 • 74.94 Bevillingstekniske omflytninger, udgiftsbaserede område

3. Konti vedrørende resultatdisponering for de udgiftsbaserede driftsbevillinger 

Denne hovedgruppe omfatter egenkapitalkonti vedrørende de udgiftsbaserede driftsbevillinger, hvor det udelukkende er den samlede akkumulerede videreførelse, som skal bogføres. Gruppen omfatter følgende regnskabskonti:

 • 74.71 Neutralisering af akkumuleret videreført overskud, udgiftsbaserede driftsbevillinger 
 • 74.72 Akkumuleret videreført overskud, udgiftsbaserede driftsbevillinger 

4. Øvrige konti

Denne hovedgruppe indeholder en række mere teknisk orienterede egenkapitalkonti i relation til likviditetsafregning, afskrivninger på det udgiftsbaserede område mv.

Gruppen indeholder ligeledes konto 74.11, hvortil samtlige driftskonti saldofremføres ved årets afslutning.

Følgende egenkapitalkonti indgår i gruppen:

 • 74.11 Egenkapitalen
 • 74.21 årets afskrivning – udgiftsbaseret bevilling
 • 74.26 forskel mellem salgsværdi og gevinst/tab (anlægsaktiver) – udgiftsbaseret bevilling   
 • 74.61 likviditetstildeling, selvstændig likviditet
 • 74.62 øvrige likviditetsafregninger vedrørende selvstændig likviditet
 • 74.64 udsaldering SKB FF1 konti
 • 74.66 udsaldering DN konto til FM
 • 74.68 Likvide overførsler indenfor et pengeforsyningsområde 
 • 74.80 mellemregning lokale systemer