73 Udbytte og bortfald

Læs her om kontering af udbytte og bortfald

Kontering af udbytte og bortfald

På standardkonto 73 "Udbytte og bortfald" konteres:

  • 73.11 bortfald af årets resultat
  • 73.14 afregning vedr. resultatdisponeringen
  • 73.15 mellemværende vedr. resultatdisponeringen
  • 73.50 udbytte