72 Reserveret egenkapital

Læs herom kontering af reserveret egenkapital

Kontering af reserveret egenkapital

På standardkonto 72 "Reserveret egenkapital" konteres:

  • 72.11 reserveret egenkapital

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Visse institutioner har særlige ikke-operationelle statslige aktiver. Et ikke-operationelt statsligt aktiv er en ressource, som bidrager til virksomhedens målopfyldelse, og som søges forvaltet ud fra hensynet til dets kulturelle, miljømæssige, historiske eller samfundsmæssige betydning. Dette kan fx være nationalejendom, fredede arealer, infrastruktur eller lignende. Sådanne forvaltningsaktiver kan i visse tilfælde indregnes i institutionens balance, men vil fremover være finansieret af en anlægs-bevilling og påvirkes derfor ikke af overgangen til omkostningsbaserede bevillinger. Modposten til disse særlige statslige aktiver er reserveret egenkapital.

Den reserverede egenkapital benyttes også, hvis institutionen helt undtagelsesvist har særlige gebyrområder.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres kreditposteringer ved tilgange i den reserverede egenkapital, mens der foretages debetposteringer ved afgange.