71 Værdiregulering over egenkapitalen

Læs her om kontering af værdiregulering over egenkapital

Kontering af værdiregulering over egenkapital

På standardkonto 71 ”Opskrivninger over egenkapitalen” konteres opskrivninger på anlægsaktiverne (dog med undtagelse af ”Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse” samt ”Igangværende arbejder for egen regning”, idet der på disse anlægstyper ikke kan foretages opskrivninger).

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at foretage opskrivninger af aktiver som led i institutionens løbende drift. Hvis det alligevel bliver relevant at opskrive den bogførte værdi af visse anlægsaktiver (inden for retningslinjerne udstukket af Økonomistyrelsen) skal anmodningen herom rettes til Økonomistyrelsen.

På standardkonto 71 ”Værdiregulering over egenkapitalen” konteres:

 • 71.02 værdiregulering på færdiggjorte udviklingsprojekter
 • 71.03 værdiregulering på erhvervede koncessioner mv.
 • 71.11 værdiregulering på grunde og arealer
 • 71.13 værdiregulering på bygninger
 • 71.14 værdiregulering på infrastruktur
 • 71.15 værdiregulering på transportmateriel
 • 71.16 værdiregulering på produktionsanlæg og maskiner
 • 71.17 værdiregulering på IT-udstyr
 • 71.18 værdiregulering på inventar
 • 71.21 værdiregulering på finansielle aktiver
 • 71.22 modkonto obligationer - værdireguleringer
 • 71.23 modkonto aktier og andelsbreve - værdireguleringer
 • 71.24 modkonto kapitalindskud af-, ned- og opskrivninger

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen anvendes som modpost (egenkapitalpostering) til foretagne opskrivninger på regnskabskonto 50.16 ”Færdiggjorte udviklingsprojekter – akkumulerede opskrivninger”.

Der er som hovedregel ikke adgang til, at statslige institutioner kan foretage opskrivning af aktiver.

Der kan i ekstraordinære tilfælde og efter særskilt aftale med Økonomistyrelsen foretages opskrivninger på materielle anlægsaktiver i situationer, hvor der er et åbenlyst misforhold mellem den reelle værdi af et aktiv og den bogførte værdi.

Bemærk at til forskel fra nedskrivninger må opskrivninger ikke føres over resultatopgørelsen, men modposteres direkte på en særlig egenkapitalkonto.

71.02
Opskrivninger på færdiggjorte udviklingsprojekter
50.16
Færdiggjorte udviklingsprojekter - akk. opskrivninger
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen anvendes som modpost (egenkapitalpostering) til foretagne opskrivninger på regnskabskonto 50.36 "Erhvervede koncessioner mv. - akkumulerede opskrivninger".

Der er som hovedregel ikke adgang til, at statslige institutioner kan foretage opskrivning af aktiver.

Der kan i ekstraordinære tilfælde og efter særskilt aftale med Økonomistyrelsen foretages opskrivninger på materielle anlægsaktiver i situationer, hvor der er et åbenlyst misforhold mellem den reelle værdi af et aktiv og den bogførte værdi.

Bemærk at til forskel fra nedskrivninger må opskrivninger ikke føres over resultatopgørelsen, men modposteres direkte på en særlig egenkapitalkonto.

71.03
Opskrivning på erhvervede koncessioner mv.
50.36
Erhvervede koncessioner mv. - akk. opskrivninger
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen anvendes som modpost (egenkapitalpostering) til foretagne opskrivninger på regnskabskonto 51.16 "Grunde og arealer - akkumulerede opskrivninger".

Der er som hovedregel ikke adgang til, at statslige institutioner kan foretage opskrivning af aktiver.

Der kan i ekstraordinære tilfælde og efter særskilt aftale med Økonomistyrelsen foretages opskrivninger på materielle anlægsaktiver i situationer, hvor der er et åbenlyst misforhold mellem den reelle værdi af et aktiv og den bogførte værdi.

Bemærk at til forskel fra nedskrivninger må opskrivninger ikke føres over resultatopgørelsen, men modposteres direkte på en særlig egenkapitalkonto.

71.11
Opskrivning på grunde og arealer
51.16
Grunde og arealer - akk. opskrivninger
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen anvendes som modpost (egenkapitalpostering) til foretagne opskrivninger på regnskabskonto 51.36 "Bygninger - akkumulerede opskrivninger".

Der er som hovedregel ikke adgang til, at statslige institutioner kan foretage opskrivning af aktiver.

Der kan i ekstraordinære tilfælde og efter særskilt aftale med Økonomistyrelsen foretages opskrivninger på materielle anlægsaktiver i situationer, hvor der er et åbenlyst misforhold mellem den reelle værdi af et aktiv og den bogførte værdi.

Bemærk at til forskel fra nedskrivninger må opskrivninger ikke føres over resultatopgørelsen, men modposteres direkte på en særlig egenkapitalkonto.

71.13
Opskrivning på bygninger
51.36
Bygninger - akk. opskrivninger
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen anvendes som modpost (egenkapitalpostering) til foretagne opskrivninger på regnskabskonto 51.46 "Infrastruktur - akkumulerede opskrivninger".

Der er som hovedregel ikke adgang til, at statslige institutioner kan foretage opskrivning af aktiver.

Der kan i ekstraordinære tilfælde og efter særskilt aftale med Økonomistyrelsen foretages opskrivninger på materielle anlægsaktiver i situationer, hvor der er et åbenlyst misforhold mellem den reelle værdi af et aktiv og den bogførte værdi.

Bemærk at til forskel fra nedskrivninger må opskrivninger ikke føres over resultatopgørelsen, men modposteres direkte på en særlig egenkapitalkonto.

71.14
Opskrivning på infrastruktur
51.46
Infrastruktur - akk. opskrivninger
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen anvendes som modpost (egenkapitalpostering) til foretagne opskrivninger på regnskabskonto 51.56 "Transportmateriel - akkumulerede opskrivninger".

Der er som hovedregel ikke adgang til, at statslige institutioner kan foretage opskrivning af aktiver.

Der kan i ekstraordinære tilfælde og efter særskilt aftale med Økonomistyrelsen foretages opskrivninger på materielle anlægsaktiver i situationer, hvor der er et åbenlyst misforhold mellem den reelle værdi af et aktiv og den bogførte værdi.

Bemærk at til forskel fra nedskrivninger må opskrivninger ikke føres over resultatopgørelsen, men modposteres direkte på en særlig egenkapitalkonto.

71.15
Opskrivning på transportmateriel
51.56
Transportmateriel - akk. opskrivninger
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen anvendes som modpost (egenkapitalpostering) til foretagne opskrivninger på regnskabskonto 51.66 "Produktionsanlæg og maskiner - akkumulerede opskrivninger".

Der er som hovedregel ikke adgang til, at statslige institutioner kan foretage opskrivning af aktiver.

Der kan i ekstraordinære tilfælde og efter særskilt aftale med Økonomistyrelsen foretages opskrivninger på materielle anlægsaktiver i situationer, hvor der er et åbenlyst misforhold mellem den reelle værdi af et aktiv og den bogførte værdi.

Bemærk at til forskel fra nedskrivninger må opskrivninger ikke føres over resultatopgørelsen, men modposteres direkte på en særlig egenkapitalkonto.

71.16
Opskrivning på produktionsanlæg og maskiner
51.66
Produktionsanlæg og maskiner - akk. opskrivninger
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen anvendes som modpost (egenkapitalpostering) til foretagne opskrivninger på regnskabskonto 51.76 "IT-udstyr - akkumulerede opskrivninger".

Der er som hovedregel ikke adgang til, at statslige institutioner kan foretage opskrivning af aktiver.

Der kan i ekstraordinære tilfælde og efter særskilt aftale med Økonomistyrelsen foretages opskrivninger på materielle anlægsaktiver i situationer, hvor der er et åbenlyst misforhold mellem den reelle værdi af et aktiv og den bogførte værdi.

Bemærk at til forskel fra nedskrivninger må opskrivninger ikke føres over resultatopgørelsen, men modposteres direkte på en særlig egenkapitalkonto.

71.17
Opskrivning på IT-udstyr
51.76
IT-udstyr - akk. opskrivninger
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen anvendes som modpost (egenkapitalpostering) til foretagne opskrivninger på regnskabskonto 51.86 "Inventar - akkumulerede opskrivninger".

Der er som hovedregel ikke adgang til, at statslige institutioner kan foretage opskrivning af aktiver.

Der kan i ekstraordinære tilfælde og efter særskilt aftale med Økonomistyrelsen foretages opskrivninger på materielle anlægsaktiver i situationer, hvor der er et åbenlyst misforhold mellem den reelle værdi af et aktiv og den bogførte værdi.

Bemærk at til forskel fra nedskrivninger må opskrivninger ikke føres over resultatopgørelsen, men modposteres direkte på en særlig egenkapitalkonto.

71.18
Opskrivning på inventar
51.86
Inventar - akk. opskrivninger
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen er ikke i anvendelse.

Kontoen anvendes som modpost til værdireguleringer på konto på 58.22.

Se 58.22 for konteringseksempel.

Der kan konteres både debet- og kreditposteringer på kontoen.

Kontoen anvendes som modpost til værdireguleringer på 58.23.

Se 58.23 for konteringseksempel.

Der kan konteres både debet- og kreditposteringer på kontoen.

Kontoen anvendes som modpost til værdireguleringer på 58.24.

Se 58.24 for konteringseksempel.

Der kan konteres både debet- og kreditposteringer på kontoen.