71 Værdiregulering over egenkapitalen

Læs her om kontering af værdiregulering over egenkapital

Kontering af værdiregulering over egenkapital

På standardkonto 71 ”Opskrivninger over egenkapitalen” konteres opskrivninger på anlægsaktiverne (dog med undtagelse af ”Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse” samt ”Igangværende arbejder for egen regning”, idet der på disse anlægstyper ikke kan foretages opskrivninger).

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at foretage opskrivninger af aktiver som led i institutionens løbende drift. Hvis det alligevel bliver relevant at opskrive den bogførte værdi af visse anlægsaktiver (inden for retningslinjerne udstukket af Økonomistyrelsen) skal anmodningen herom rettes til Økonomistyrelsen.

På standardkonto 71 ”Værdiregulering over egenkapitalen” konteres:

 • 71.02 værdiregulering på færdiggjorte udviklingsprojekter
 • 71.03 værdiregulering på erhvervede koncessioner mv.
 • 71.11 værdiregulering på grunde og arealer
 • 71.13 værdiregulering på bygninger
 • 71.14 værdiregulering på infrastruktur
 • 71.15 værdiregulering på transportmateriel
 • 71.16 værdiregulering på produktionsanlæg og maskiner
 • 71.17 værdiregulering på IT-udstyr
 • 71.18 værdiregulering på inventar
 • 71.21 værdiregulering på finansielle aktiver
 • 71.22 modkonto obligationer - værdireguleringer
 • 71.23 modkonto aktier og andelsbreve - værdireguleringer
 • 71.24 modkonto kapitalindskud af-, ned- og opskrivninger

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen anvendes som modpost (egenkapitalpostering) til foretagne opskrivninger på regnskabskonto 50.16 ”Færdiggjorte udviklingsprojekter – akkumulerede opskrivninger”.

71.02
Opskrivninger på færdiggjorte udviklingsprojekter
50.16
Færdiggjorte udviklingsprojekter - akk. opskrivninger
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen anvendes som modpost (egenkapitalpostering) til foretagne opskrivninger på regnskabskonto 50.36 "Erhvervede koncessioner mv. - akkumulerede opskrivninger".

71.03
Opskrivning på erhvervede koncessioner mv.
50.36
Erhvervede koncessioner mv. - akk. opskrivninger
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen anvendes som modpost (egenkapitalpostering) til foretagne opskrivninger på regnskabskonto 51.16 "Grunde og arealer - akkumulerede opskrivninger".

71.11
Opskrivning på grunde og arealer
51.16
Grunde og arealer - akk. opskrivninger
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen anvendes som modpost (egenkapitalpostering) til foretagne opskrivninger på regnskabskonto 51.36 "Bygninger - akkumulerede opskrivninger".

71.13
Opskrivning på bygninger
51.36
Bygninger - akk. opskrivninger
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen anvendes som modpost (egenkapitalpostering) til foretagne opskrivninger på regnskabskonto 51.46 "Infrastruktur - akkumulerede opskrivninger".

71.14
Opskrivning på infrastruktur
51.46
Infrastruktur - akk. opskrivninger
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen anvendes som modpost (egenkapitalpostering) til foretagne opskrivninger på regnskabskonto 51.56 "Transportmateriel - akkumulerede opskrivninger".

71.15
Opskrivning på transportmateriel
51.56
Transportmateriel - akk. opskrivninger
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen anvendes som modpost (egenkapitalpostering) til foretagne opskrivninger på regnskabskonto 51.66 "Produktionsanlæg og maskiner - akkumulerede opskrivninger".

71.16
Opskrivning på produktionsanlæg og maskiner
51.66
Produktionsanlæg og maskiner - akk. opskrivninger
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen anvendes som modpost (egenkapitalpostering) til foretagne opskrivninger på regnskabskonto 51.76 "IT-udstyr - akkumulerede opskrivninger".

71.17
Opskrivning på IT-udstyr
51.76
IT-udstyr - akk. opskrivninger
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen anvendes som modpost (egenkapitalpostering) til foretagne opskrivninger på regnskabskonto 51.86 "Inventar - akkumulerede opskrivninger".

71.18
Opskrivning på inventar
51.86
Inventar - akk. opskrivninger
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen er ikke i anvendelse.

Kontoen anvendes som modpost til værdireguleringer på konto på 58.22

Kontoen anvendes som modpost til værdireguleringer på 58.23.

Kontoen anvendes som modpost til værdireguleringer på 58.24.