70 Reguleret egenkapital

Læs her om kontering af reguleret egenkapital

Kontering af reguleret egenkapital

På standardkonto 70 ”Reguleret egenkapital” konteres:

  • 70.12 Reguleret egenkapital

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Den regulerede egenkapital er den kapital, som staten har skudt ind i institutionen og kan opfattes som den kapital, staten udstyrer institutionerne med ved bevillingsreformens ikrafttræden. Modposten på balancen til den regulerede egenkapital (startkapitalen) er en statsforskrivning. Værdien af den regulerede egenkapital/statsforskrivningen svarer til udsvingsgrænsen for institutionernes akkumulerede negative overskud.

Modposten til den regulerede egenkapital – statsforskrivning føres på konto 53.17.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der ved registrering af statsforskrivningen føres en kredit (debet)postering.