51.4X Infrastruktur

Læs her om kontering af infrastruktur

Kontering af infrastruktur

Infrastruktur omfatter broer, veje, jernbanelegemer, større lokale, regionale og nationale strækninger. Økonomistyrelsen har fastsat særlige regler på området for infrastruktur.

På ”Infrastruktur” anvendes følgende regnskabskonti:

  • 51.42 Infrastruktur - anskaffelse
  • 51.43 Infrastruktur - akkumulerede nedskrivninger
  • 51.44 Infrastruktur - afhændelse/afgang
  • 51.45 Infrastruktur - akkumulerede afskrivninger
  • 51.46 Infrastruktur - akkumulerede opskrivninger
  • 51.47 Infrastruktur - ibrugtagning af igangværende arbejder (kun for udgiftsbaserede områder)