51.3X Bygninger

Læs her om kontering af bygninger

Kontering af bygninger

Registreringer af bygninger og installationer i bygninger tager naturligt udgangspunkt i, hvem der har ejerskabet over bygningen. Derfor skal følgende sondringer foretages:

 • institutionen investerer i forbedringer eller i vedligeholdelse
 • institutionen lejer eller ejer den pågældende bygning og de pågældende installationer
 • Der skal desuden i henhold til procesvejledning 2 "Klassifikation" sondres mellem forskellige typer af bygninger

Følgende sondringer foretages i forbindelse med registrering under "Bygninger":

 • domicilejendomme
 • SEA-ejendomme
 • indretning af lejede lokaler
 • installationer
 • nationalejendom

På ”Bygninger” anvendes følgende regnskabskonti:

 • 51.32 Bygninger - anskaffelse
 • 51.33 Bygninger - akkumulerede nedskrivninger
 • 51.34 Bygninger - afhændelse/afgang
 • 51.35 Bygninger - akkumulerede afskrivninger
 • 51.36 Bygninger - akkumulerede opskrivninger
 • 51.37 Bygninger - ibrugtagning af igangværende arbejder (kun for udgiftsbaserede arbejder)
 • 51.38 Bygninger - nationalejendom neutralisering