51.1X Grunde og arealer

Læs her om kontering af grunde og arealer

Kontering af grunde og arealer

Grunde og arealer omfatter bebyggede eller ubebyggede grunde, hvor der ikke eksisterer lovhjemmel imod fremtidig bebyggelse. Eksisterer der forurening på grunden, skal denne dimension medtages i klassifikationen. Desuden omfattes ubebyggede grunde, hvor der eksisterer lovhjemmel imod fremtidig bebyggelse. 

På "Grunde og arealer" anvendes følgende regnskabskonti:

  • 51.12 Grunde og arealer - anskaffelse
  • 51.13 Grunde og arealer - akkumulerede nedskrivninger
  • 51.14 Grunde og arealer - afhændelse og afgang
  • 51.16 Grunde og arealer - akkumulerede opskrivninger
  • 51.17 Grunde og arealer - ibrugtagning af igangværende arbejder (kun for udgiftsbaserede områder)