Anlægsaktiver

Læs her om kontering af anlægsaktiver

Kontering af anlægsaktiver

Anlægsaktiver er aktiver, der som udgangspunkt er bestemt til vedvarende eje og brug.

Overordnet sondres mellem følgende grupper af anlægsaktiver:

  • immaterielle anlægsaktiver
  • materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiverne konteres på følgende standardkonti, hvor standardkonto 52 udelukkende anvendes ved salg af anlæg på hovedkonti med udgiftsbaserede bevillinger for at sikre en korrekt indtægtsføring i statsregnskabet af salgssummen:

50. Immaterielle anlægsaktiver
51. Materielle anlægsaktiver 
52. Afhændelse af anlægsaktiver