Kontoplan

Læs nærmere om opbygningen af den statslige kontoplan og beskrivelser af de enkelte regnskabskonti.

Den statslige kontoplan

Den statslige kontoplan består af 2 uafhængige dele.

Den første del af kontoplanen, som består af 8 cifre, benyttes i relation til bevillingslovene og kaldes bevillingskontoplanen. Folketinget giver bevillinger på de første 6 cifre i bevillingskontoplanen. De 2 sidste cifre (underkonto) medtages, som oplysninger i bevillingslovene. 

Den anden del af kontoplanen, som består af 4 cifre, benyttes til registrering af statens ressourceforbrug, og kaldes Statens kontoplan. De to første cifre i Statens kontoplan (standardkontoen) medtages som oplysninger i bevillingslovene. 

I modsætningen til bevillingskontoplanen, der anvendes til at specificere finanslovens bevillinger på formål - via opdelingen på paragraffer hovedområder, aktivitetsområder, hovedkonti og underkonti - anvendes Statens kontoplan til at angive hvorledes statens udgifter og indtægter fordeles på art.

Der er på denne side samlet en beskrivelse af de enkelte regnskabskonti under Statens kontoplan.