Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger

Alle statslige institutioner skal regnskabsregistrere deres generelle fællesomkostninger efter en fællesstatslig definition. Det skal give mulighed for læring og effektivisering på tværs af institutionerne.

Regnskabsregistrering på FL-formål

Det er et krav, at generelle fællesomkostninger regnskabsregistreres på regnskabsdimensionen, FL-formål. Formålet er at kunne adskille omkostninger til fællesfunktioner fra omkostninger og indtægter knyttet til de faglige kerneopgaver.

Fællesfunktioner er nødvendige for driften af en institution. Samtidig er fællesfunktioner et område, hvor ministerier og institutioner kontinuerligt kan lære af hinanden og blive mere effektive, uden at det nødvendigvis påvirker kvaliteten af deres kerneopgaver.

FL-formålsdimensionen skal have koden ’FL-FORMÅL’ og navnet ’FL-formål’, og du skal registrere de generelle fællesomkostninger på en værdi, som starter med 9.

Det er et krav, at der skal være mindst to dimensionsværdier – en til gennerelle fællesomkostninger og en til omkostninger og indtægter knyttet de faglige opgaver – på FL-formålsdimensionen. Det er ligeledes et krav, at dimensionen indeholder den fulde økonomi, dvs. alle omkostninger og indtægter. Det er tilladt at lave flere dimensionsværdier hvis det findes styringsrelevant. Særligt anbefaler Økonomistyrelsen at der oprettes faglige FL-formålsværdier, som modsvarer de opgaver hvortil der gives bevilling på Finansloven. Dette anbefales fordi en sådan struktur vil lette det samlede budgetterings- og opfølgningsarbejde i forhold til Finanslovsarbejdet.

Underopdeling af generelle fællesomkostninger

Underopdelingen af generelle fællesomkostninger kan give din institution et mere klart billede af hvor stor en del af fællesomkostningerne, der går til IT, bygninger, HR osv. Derudover muliggør underopdelingen en mere detaljeret sammenligning af institutionerne indenfor jeres koncern eller på tværs af koncerner.