Tillægsbevillingslovforslagets opbygning

Budgetvejledningen, punkt 3.6.3

Forslaget til lov om tillægsbevilling består af to dele, tekst samt anmærkninger, og udarbejdes ligesom finanslovforslaget af Finansministeriet på grundlag af bidrag fra de enkelte ministerier.

Finansministeriet gennemgår bidragene og påser blandt andet, at de optagne forslag er i overensstemmelse med tidligere forhåndsgodkendelser fra Finansudvalget eller Finansministeriet.

Forslaget til lov om tillægsbevilling fremsættes først for Folketinget efter finansårets udløb. Regeringen fremsætter normalt ikke ændringsforslag til tillægsbevillingslovforslaget.