Motivering for forelæggelsen

Budgetvejledningen, punkt 3.5.3

Motiveringen for forelæggelsen (punkt c) skal, hvor forslaget vedrører nye eller ændrede dispositioner, indeholde en redegørelse for årsagerne til, at den foreslåede disposition ikke kan afvente bevilling på finansloven for et senere finansår.

Hvor forelæggelse vedrører en disposition, hvortil der på finansloven er givet en bevilling, hvis anvendelse er betinget af særskilt forelæggelse for Finansudvalget, anføres dette.

Der anvendes følgende formulering:

  • "Det er ved bevillingen til .. forudsat, at den foreslåede disposition først kan gennemføres efter særskilt forelæggelse for Finansudvalget."

Sker forelæggelsen i henhold til en bestemmelse i lov, tekstanmærkning eller bestemmelse i Budgetvejledningen, henvises hertil.