Udarbejdelse af aktstykker

Budgetvejledningen, punkt 3.5

Aktstykker opstilles i følgende punkter:

a. Indledning (punkt 3.5.1) 

b. Sagsfremstilling (punkt 3.5.2) 

c. Motivering for forelæggelsen (punkt 3.5.3) 

d. Tilslutning fra andre myndigheder (punkt 3.5.4) 

e. Forslaget (punkt 3.5.5) 

f. Finansministeriets tilslutning (punkt 3.5.6)

De anvendte litra skal angives i aktstykkets venstre margin. Anvendes et punkt ikke, udelades det fuldstændig.