Udarbejdelse af aktstykker

Budgetvejledningen, punkt 3.5

Aktstykker opstilles i følgende punkter:

  1. Indledning (punkt 3.5.1)
  2. Sagsfremstilling (punkt 3.5.2)
  3. Motivering for forelæggelsen (punkt 3.5.3)
  4. Tilslutning fra andre myndigheder (punkt 3.5.4)
  5. Forslaget (punkt 3.5.5)
  6. Finansministeriets tilslutning (punkt 3.5.6)

De anvendte litra skal angives i aktstykkets venstre mar­gin. Anvendes et punkt ikke, udelades det fuldstændig.

Der kan tages udgangspunkt i Finansministeriets skabelon for aktstykker, inklusive standardformuleringer, som kan findes i ØAV.