Retsvirkningerne af Finansudvalgets tilslutning

Budgetvejledningen, punkt 3.4.7

Er Finansudvalgets tilslutning til en foreslået disposition opnået, er ved­kom­mende minister stillet, som var bevilling givet, jf. punkt 1.1.2 Bevillingsændringer.

For gennemførelsen af dispositionen gælder be­stemmelser­ne i kapitel 2 samt eventuelle særlige begrænsninger, som af Fi­nans­udvalget er knyttet til tiltrædelsen.