Retsvirkningerne af Finansudvalgets tilslutning

Budgetvejledningen, punkt 3.4.7

Er Finansudvalgets tilslutning til en foreslået disposition opnået, er vedkommende minister stillet, som om bevilling var givet, jf. punkt 1.1.2 Bevillingsændringer.

For gennemførelsen af dispositionen gælder bestemmelserne i kapitel 2 samt eventuelle særlige begrænsninger, som af Finansudvalget er knyttet til tiltrædelsen.