Finansudvalgets offentliggørelse af aktstykker

Budgetvejledningen, punkt 3.4.5

Aktstykker gøres, medmindre aktstykkerne er betegnet som fortrolige, jf. punkt 3.4.2 Fortrolighed, tilgængelige for offentligheden på Folketingets hjemmeside.

Offentliggjorte aktstykker er tilgængelige via Folketingets hjemmeside (www.ft.dk) og via internetadressen www.oes-cs.dk/akt­stykker, hvorfra der henvises til Folketingets hjemmesides bilag vedrørende akt­styk­ket.