Den ministerielle behandling

Budgetvejledningen, punkt 3.4.1

Aktstykket, der udarbejdes efter nedenstående retningslinjer, skal inden fremsendelsen til Finansudvalget forelægges i udkast for Finansministeriet. Når Finansministeriets tilslutning foreligger, sendes aktstykket af det pågældende ministerium elektronisk til Finansudvalget. De nærmere retningslinjer for elektronisk oversendelse af aktstykker til Finansudvalget kan ses i ØAV.