Lovbunden bevilling

Budgetvejledningen, punkt 2.9

2.9.1 Anvendelsesområde

Bevillingstypen lovbunden bevilling anvendes til lovbundne tilskud, herunder lovbundne investeringstilskud. Lovbundne tilskud omfatter tilskud, hvor modtagerkreds, samt tilskuddets størrelse eller beregningsgrundlag er fastsat i lovgivningen. Bevillingstypen lovbunden bevilling kan endvidere anvendes i forbindelse med Danmarks bidrag til internationale organisationer og andet fast etableret internationalt samarbejde, hvor tilskuddet ydes i henhold til internationale konventioner mv.

Bevillingstypen vil også kunne anvendes for visse indtægter, der hænger sammen med lovbundne tilskud.

Lovbunden bevilling er en bruttobevilling. Det vil sige, at udgifter og indtægter bevil-liges som særskilte udgifts- og indtægtsbevillinger.

Der kan ikke af lovbunden bevilling afholdes lønudgifter.

2.9.2 Sammenhængen mellem bevilling og lovgivning

For lovbundne udgifter gælder, at der kan afholdes merudgifter, der er en følge af, at de samlede tilskudsydelser i medfør af loven bliver større end skønnet ved budgetteringen.

2.9.3 Videreførsel

Der er ikke adgang til videreførsel af ikke forbrugte bevillinger.