Anskaffelser af materiel mv.

Budgetvejledningen, punkt 2.8.5

Anskaffelser af materielle anlægsaktiver skal forelægges Folketingets Finansudvalg, hvis anskaffelsesudgiften udgør 70 mio. kr. eller derover. Dette gælder endvidere anskaffelser, hvis formål er at forbedre eller levetidsforlænge eksisterende materielle anlægsaktiver.

Væsentlige ændringer i tidligere forelagte anskaffelsesprojekter skal forelægges Finansudvalget. Ændringer, som indebærer en forøgelse af projektets totaludgift med mindst 10 pct., er altid væsentlige ændringer. Forelæggelse skal ske snarest og senest tre måneder efter, at institutionen blev bekendt med, at der vil ske en væsentlig ændring.

Ved annullering af godkendte anskaffelsesprojekter skal Finansudvalget orienteres.