Tilskudsfinansierede aktiviteter

Budgetvejledningen, punkt 2.7.6

Statsvirksomheder, der udfører tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter, kan administrere tilskuddet inden for rammerne af deres almindelige virksomhed.

Der stilles dermed ikke krav om, at tilskudsfinansierede aktiviteter budgetteres og regnskabsføres på separate underkonti.