Indtægtsdækket virksomhed

Budgetvejledningen, punkt 2.7.5

Ophævet jf. cirkulære om ændring af Budgetvejledning 2016