Ikke omfattet af lønsumsloft

Budgetvejledningen, punkt 2.7.3

Der gælder ikke noget lønsumsloft. Statsvirksomheder er således alene omfattet af den begrænsning i dispositionsadgangen vedrørende personale, der følger af de almindelige stillingskontrolregler for stillinger i lønramme 37 og derover, jf. punkt 2.5.3 Finansministeriets stillingskontrol.