Adgang til videreførsel

Budgetvejledningen, punkt 2.6.7.1

Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling til efterfølgende finansår, jf. punkt 2.2.12 Videreførsel af uforbrugt bevilling til efterfølgende år.