Ændringer i forudsat aktivitet

Budgetvejledningen, punkt 2.6.6

Hvis aktiviteten inden for en driftsbevilling bliver mindre end forudsat ved budgetteringen, giver dette ikke adgang til at forbedre den forudsatte standard af offentlige ydelser på det pågældende område.