Huslejekontrakter med Bygningsstyrelsen (huslejeordningen)

Budgetvejledningen, punkt 2.6.12.2

Ved indgåelse af huslejekontrakt med Bygningsstyrelsen skal betingelserne for lejemålet så vidt muligt følge principperne i erhvervslejeloven. Hvor der for et lejemål ikke kan fastlægges en markedsbestemt leje, sammensættes lejen af drifts- og kapitalomkostningerne og reguleres årligt med finanslovens pris- og lønforudsætninger.

Bygningsstyrelsen kan ikke opsige statslige lejere.