Anvendelse og hjemmel

Budgetvejledningen, punkt 2.6.10.1

Som tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter kan udføres ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter. Som indtægter kan optages private gaver eller tilskud, indtægter i forbindelse med samarbejdsaftaler, offentlige fondsmidler og programmidler mv. til forskning.

Kommerciel forskningsvirksomhed udføres efter de almindelige regler om indtægtsdækket virksomhed.

Hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed opnås ved budgettering på særskilt underkonto. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter kan, efter godkendelse af Finansministeriet, oprettes på forslag til lov om tillægsbevilling.