Bruttobevilling

Budgetvejledningen, punkt 2.11.3

Bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution er en bruttobevilling. Det vil sige, at udgifter og indtægter bevilges på særskilte udgifts- og indtægtsbevillinger. På hovedkonti af bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution kan kun opføres udgiftsbevillinger, idet der er tale om tilskud til institutionerne. Indtægter i statsfinansierede selvejende institutioner budgetteres derfor ikke på finansloven, jf. punkt 2.11.5.1 Særligt om indtægter.