Ikke omfattet af bevillingstypen

Budgetvejledningen, punkt 2.11.2

Visse selvejende institutioner, herunder visse institutioner, hvis forhold er reguleret ved lov, modtager tilskud fra bevillinger af typen driftsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling eller anden bevilling. Disse tilskud er omfattet af budgetvejledningens punkt 2.4.9 Tilskud til drift af øvrige selvejende institutioner samt disponeringsreglerne for de pågældende bevillingstyper.