Udgifter til kurser mv.

Budgetvejledningen, punkt 2.5.6

Til opbygning og vedligeholdelse af statsansat personales kvalifikationer kan anvendes midler af institutionernes driftsbevilling til kurser mv.