Overførsel af stillinger

Budgetvejledningen, punkt 2.5.3.3

Overførsel af stillinger i lønramme 39 eller derover mellem hovedkonti følger reglerne for overførsel af bevilling, jf. punkt 2.2.9 Overførsel mellem hovedkonti.

Stillinger i lønramme 37 og 38, henholdsvis gruppe 1 og 2 kan anvendes frit inden for ministerområdet.