Stillingskontrollens omfang

Finansministeriet har ansvaret for stillingskontrol i staten. Stillingskontrollen indebærer, at oprettelse af visse stillinger skal godkendes af Finansministeriet.

Stillingskontrollen omfatter:

  • Tjenestemandsstillinger eller tjenestemandslignende stillinger klassificeret i lønrammerne 37 og derover.
  • Overenskomststillinger klassificeret i lønramme 37 og derover, bortset fra professorer, docenter, docent ph.d.er, ingeniørdocenter, stabsobducenter og vicestatsobducenter i lønramme 37 på området under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
  • Stillinger i løngruppe 1-4 i Rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten.
  • Stillinger på individuelle lønvilkår, der er henført til lønramme 37 eller derover af Fi-nansministeriet i forbindelse med godkendelse af ansættelsen, jf. punkt 2.5.4 Personalesammensætning og ansættelsesformer.

Rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten omfatter chefstillinger i departementer, styrelser og direktorater, der tidligere blev klassificeret i lønramme 37-40 (afgrænset i aftalens bilag 1). Med rammeaftalen placeres stillingerne i løngruppe 1 til og med 4. For nærmere beskrivelse af indhold og omfang henvises til Skatteministeriets cirkulære om rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.