Lønsumsloft

Budgetvejledningen, punkt 2.5.2

For driftsbevillinger er der fastsat et lønsumsloft. Nærmere regler om lønsumsloftet er fastsat i punkt 2.6.5 Lønsumsloft.