Personale og personaleudgifter

Budgetvejledningen, punkt 2.5

Den almindelige bevillingsmæssige styring af personaleforbruget omfatter styring af lønudgifter og stillinger.