Indfrielse af garantier og statsforskrivninger

Budgetvejledningen, punkt 2.4.2

Der er adgang til at afholde uforudselige udgifter til indfrielse af garantier og statsforskrivninger. 

Er der er tale om væsentlige merudgifter, skal Finansministeriet orienteres på det tidligst mulige tidspunkt med forslag til finansiering jf. punkt 3.1.1.1 Særligt om bevillinger under delloftet for driftsudgifter.