Indfrielse af garantier og statsforskrivninger

Budgetvejledningen, punkt 2.4.2

Der er adgang til at afholde uforudselige udgifter til indfrielse af garantier og statsforskrivninger.

Der rettes henvendelse til Finansministeriet på det tidligst mulige tidspunkt med henblik på den bevillingsmæssige håndtering.