Indkøb

Budgetvejledningen, punkt 2.4.13

På en række områder indgås centralt koordinerede indkøbsaftaler. De statslige institutioner har pligt til at anvende disse centralt koordinerede aftaler i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser, der er omfattet heraf, hvis dette fremgår af den pågældende aftale.

Institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU-institutioner) kan forpligtes til at an-vende aftalerne, og visse selvejende institutioner kan vælge at anvende de centralt koordinerede indkøbsaftaler. Dette fremgår i givet fald af den pågældende aftale.

Der henvises i øvrigt til Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten, der bl.a. indeholder regler, der forpligter statsinstitutioner til at anvende andre nærmere angivne aftaler end de nævnte centralt koordinerede aftaler.