Disponering af udgifter

Budgetvejledningen, punkt 2.4

I relation til udgiftsdisponeringen gælder en række særskilte bestemmelser. Læs mere om disse på de underliggende sider.