Særligt om indtægter

Budgetvejledningen, punkt 2.3

I relation til indtægtsdisponeringen gælder en række særskilte bestemmelser.